Ervaar de kracht van Nikon full frame

Ontvang tot €500,- terug met Nikon full frame cashback-actie

02 OKTOBER 2014, AMSTERDAM
Samenvatting
Nikon laat fotografen de meest inspirerende en prachtige foto’s maken met het Nikon FX assortiment camera’s en objectieven. Nikon verrast nu fotograferend Nederland, vlak na de introductie van de Nikon D750, met een zeer aantrekkelijke cashback-actie: Per deelnemer kan van 1 oktober 2014 tot en met 31 januari 2015 aanspraak worden gemaakt op cashback voor maximaal twee geselecteerde FX objectieven, waarbij een bedrag van maximaal € 400,- terugverdiend kan worden. Koop je naast één of twee van de onderstaande FX objectieven ook nog één van de onderstaande FX bodies dan geldt een additionele cashback van €100,- op de FX body. In totaal dus maximaal €500,- cashback. Bekijk alle voorwaarden* op www.nikon.nl/fxpromo.

Deelnemers aan de Nikon FX promo hoeven alleen via www.nikon.nl/fxpromohet aanmeldformulier volledig in te vullen. Hierbij dienen zij een scan of foto van de aankoopbon(nen) te uploaden, met daarop duidelijk zichtbaar de aankoopdatum, het model en de naam van de dealer. Ook een scan of foto van de garantiekaart(en) is noodzakelijk, met duidelijk zichtbaar het serienummer en het model. Let op dat voor DSLR bodies geldt dat er duidelijk zichtbaar NIKON EUROPE B.V. op de garantiekaart staat. Indien dit niet het geval is dan komt het product van buiten de Europese Unie en geldt op dit product geen cashback en geen Nederlandse garantie. Bij de aankoop van meerdere deelnemende modellen, dient men van ieder model de garantiekaart te zenden. Binnen uiterlijk 6-8 weken wordt het bedrag bijgeschreven op de bankrekening van de deelnemer.

Omschrijving Cashback bedrag

AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G E €200,-

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G €200,-

AF-S 14-24mm f/2.8G ED €200,-

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G-ED €200,-

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G-ED VR II €200,-

AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR €200,-

AF-S NIKKOR 15-35mm f/4G ED VR €100,-

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G-ED VR II €100,-

AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED €50,-

Omschrijving Cashback bedrag

Nikon D4s €100,-

Nikon D810 €100,-

Nikon D750 €100,-

Nikon D610 €100,-

Nikon Df €100,-

NIET VOOR PUBLICATIE:

*Deelnamevoorwaarden

 • 1.De actievoorwaarden zijn van toepassing op de hierboven genoemde geselecteerde FX objectieven en FX bodies. Per deelnemer kan aanspraak worden gemaakt op maximaal 2 objectieven en één FX body, oplopend tot een cashback bedrag van maximaal € 500,-.
  Bij aanschaf van enkel een FX camera body is er geen recht op cashback. De geselecteerde FX objectieven zijn leidend bij de toekenning van de additionele €100 body-cashback.
 • 2.Organisator van de actie is Nikon Netherlands, branch office van Nikon GmbH, Burgerweeshuispad 101, 1076 ER Amsterdam (hierna: Nikon).
 • 3.Nikon behoudt zich het recht voor deze actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of te beëindigen. Nikon is in geval van wijziging of beëindiging niet gehouden tot enige schadevergoeding of vervangende actie in wat voor zin dan ook.
 • 4.Door deel te nemen aan deze actie en door de documenten en bijlagen in te sturen verklaart de deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden en verklaart hij/zij de verzochte informatie correct en naar waarheid te hebben ingediend.
 • 5.De actie begint op 1 oktober 2014 en eindigt op 31 januari 2015. De aanmelding vindt plaats op de onder artikel 9 beschreven wijze. Aankopen na 31 januari zijn te laat. Deelname is in dat geval niet mogelijk.
 • 6.De aanvraag tot deelname dient inclusief alle noodzakelijke bijlagen(digitale bestanden) zoals genoemd onder artikel 9 uiterlijk vrijdag 13 februari 2015 te zijn ingediend. Latere inzendingen kunnen niet worden gehonoreerd.
 • 7.De actie geldt alleen op nieuwe actie-producten zoals gemeld in artikel 1 en gekocht en geleverd in Nederland. De officiële vestigingsplaats van de handelaar is bepalend of hieraan is voldaan. Controleer daarvoor de contactgegevens van de verkopende handelaar. Bij de producten (in de doos) dient tevens een garantiecertificaat van 'Nikon Europe B.V.' te zijn meegeleverd.
 • 8.Iedere natuurlijke persoon met een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland, die ouder dan 18 jaar is op het moment van deelname, mag deelnemen aan de actie. Nikon is gerechtigd hiervan bewijs te vragen. Deelnemers jonger dan 18 jaar kunnen alleen deelnemen aan de actie voor zover zij rechtsgeldig vertegenwoordigd worden. Wederverkopers zijn uitgesloten van deelname.
 • 9.Om deel te nemen aan de actie dient de deelnemer via www.nikon.nl/fxpromohet aanmeldformulier volledig in te vullen.
  In dit aanmeldformulier dient u de onderstaande 2 bestanden digitaal mee te zenden:
 • A.Scan of foto van de aankoopbon(nen),met duidelijk zichtbaar de aankoopdatum, aangeschaft model, naam dealer. Heeft u meerdere deelnemende modellen gekocht bij verschillende winkels, zend dan van ieder product de aankoopbon mee.
 • B.Scan of foto van de garantiekaart(en), met duidelijk zichtbaar het serienummer en het model. Let op dat voor DSLR bodies geldt dat er duidelijk zichtbaar NIKON EUROPE B.V. op de garantiekaart staat. Indien dit niet het geval is dan komt het product van buiten de Europese Unie en geldt op dit product geen cashback maar ook geen Nederlandse garantie. Heeft u meerdere deelnemende modellen gekocht, zend dan van ieder product de garantiekaart mee.
 • 10.Nikon is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de actie-producten bij de winkel waar de camera is aangeschaft. Mochten binnen de actieperiode de actie-producten niet voorradig zijn, ontstaat geen mogelijkheid later nog deel te nemen aan deze actie.
 • 11.Het actiebedrag wordt in de regel binnen 6-8 weken op uw rekening bijgeschreven. De betalingen worden verricht vanuit Acties.nu o.v.v. de Nikon actie.
 • 12.De CASHBACK-vergoeding geschiedt uitsluitend per bankoverschrijving. Contante betaling en betaling per cheque is niet mogelijk.
 • 13.Deelnemers die onvolledige inzendingen/bijlagen insturen krijgen daarvan bericht via helpdesk@acties.nu en worden verzocht binnen 14 dagen het ontbrekende materiaal in te zenden. Deze termijn begint op de datum dat de melding wordt verzonden. Nazenden van materiaal kan via het beantwoorden van de mail van helpdesk@acties.nu (bijvoorbeeld de scan van de kassabon).
 • 14.In het geval de deelnemer het ontbrekende materiaal niet tijdig nazendt of onvoldoende aanvult, vervalt de deelname aan de actie, zonder dat daardoor enige aanspraak ontstaat op schadevergoeding of vervangende actie, in wat voor vorm dan ook.
 • 15.Producten die in het kader van retournering bij internet-aankopen zijn teruggestuurd of door de handel uit coulance zijn teruggenomen, komen niet in aanmerking voor deelname aan de actie. Hebt u uw aanvraag echter al ingediend, dan dient u het bedrag volledig en zonder aftrek aan Nikon terug te storten.
 • 16.Nikon houdt zich te allen tijde het recht voor ingezonden documenten en bijlagen op misbruik te onderzoeken en behoudt zich nadrukkelijk het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen als misbruik wordt vermoed.
 • 17.Mocht de deelnemer binnen vier weken na inzending van het voor de actie benodigde materiaal geen bevestiging hebben ontvangen, dan kan de deelnemer dit kenbaar maken via het volgende mailadres: helpdesk@nikonactie.com .
 • 18.Nikon behoudt zich het recht voor onvolledige, foutieve, gewijzigde of illegale inzendingen niet in behandeling te nemen en/of te verwerken en deelname aan de actie uit te sluiten.
 • 19.Nikon houdt zich te allen tijde het recht voor ingezonden documenten en bijlagen op misbruik te onderzoeken en behoudt zich nadrukkelijk het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen als misbruik wordt vermoed.
 • 20.Vragen en opmerkingen aangaande deze actie of inzake reeds ingediende aanvragen kunt u melden via het volgende mailadres: helpdesk@nikonactie.com.
 • 21.Voor de uitvoering van deze actie maakt Nikon gebruik van de diensten van een uitvoerend bedrijf. Dit bedrijf is met inachtneming van de privacywetgeving gerechtigd de ingezonden documenten en bijlagen te verwerken en de data daaruit in te zien en te verwerken. Mochten er vragen ontstaan of bijlagen ontbreken, dan kan dit uitvoerend bedrijf daarover contact met u opnemen.
 • 22.Nikon is te allen tijde gerechtigd deelname van deelnemers aan de actie te beëindigen, zonder dat zij deze beslissing hoeft te motiveren en zonder dat daarbij een recht of aanspraak ontstaat voor de betreffende deelnemer op schadevergoeding, een vervangend product of actie, in welke vorm dan ook.
 • 23.Indien een bepaling van deze actievoorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Nikon zal in dat geval een bepaling(en) vaststellen die de (strekking van de) nietige/vernietigde bepaling zoveel mogelijk benadert.

Klachten

 • 24.Als een deelnemer klachten of bezwaren heeft in verband met de door Nikon georganiseerde actie, dan dient de deelnemer dit binnen 5 werkdagen, nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs bekend kon zijn bij de deelnemer, aan Nikon kenbaar maken door middel van:
  A) schriftelijke opgave van de klachten aan Nikon Nederland, Burgerweeshuispad 101, 1076 ER Amsterdam onder vermelding van ‘klacht prijsvraag/actie’;
  B) opgeven van de klachten per email aan marcom@nikon.nlo.v.v. ‘klacht prijsvraag/actie;
  C) telefonisch contact met de algemene Nikon helpdesk via 09001 – 225564 (09001 - CALLNIKON).
  • Aansprakelijkheid
 • 25.Nikon kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een onjuist telefoonnummer, email- of huisadres, rekeningnummer.
 • 26.Nikon is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan het actieproduct en/of enige andere schade aan het actieproduct (zulks inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport).
 • 27.Nikon, de door haar ingeschakelde hulppersonen en derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor uit de actie voortvloeiende handeling en/of kosten van de deelnemer. Nikon en de door haar ingeschakelde hulppersonen en derden kunnen bovendien niet aansprakelijk worden gesteld door (of namens) de deelnemer voor enige schade, direct of indirect, veroorzaakt door of op enige wijze verband houdend met deze actie, waaronder het niet of niet tijdig verstrekken van het actieproduct.
 • 28.De deelnemer ziet door deelname aan de actie af van het instellen van iedere rechtsvordering jegens Nikon, de door haar ingeschakelde hulppersonen en derden.

Afbeeldingen
Download PDF
Download PDF
Over Nikon Nederland

Nikon Nederland, Branch Office van Nikon France SAS, is operationeel sinds 1 augustus 2006 en gevestigd in Amsterdam.